Musikhjälpen

Kommentera
Nu är det så att mitt program har utmanats av lärarna för programmet på Arbetsterapeutprogrammet på Linköpings Universitet. Den totala summan vi samlat in fram till torsdag den 17:e december klockan 16.00 kommer de att dubbla! Man behöver inte vara arbetsterapeut eller arbetsterapeutstudent för att bidra, alla kan vara med men huvudsaken är att pengar kommer in för att folk inte ska behöva fly klimatet.